HSCCC_Sample_&_Solvent_INDEX
Medicinal plants Vitamins   4Œ
1 | 1 / 1
sample solvent MP Reference Vol(year)Page
Thiamine nitrate, riboflavinepyridoxine HCl, nicotine amide 1-BuOH-EtOH-0.1SMKH2PO4 (8:3:8) LP JILCRT 23(2000)1403
Calciferol V-A acetate, (})ƒΏ-tocopherol acetate, V-K Isooctane-MeOH LP JILCRT 23(2000)1403
Lycopene (tomato paste) Hex-CH2Cl2-ACN (20:7:13) LP JCA 929(2001) 169
Lutein (marigold flower) n-Hex-CHCl3-ACN (10:3:7) UP J7LCRT 26(2003)1659
•ΕŒv- 1 -